34. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ DĚTSKÉ VÝSTAVY LIDICE 2006

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ,

z tematického kalendáře OSN nám bylo organizací UNESCO doporučeno pro tento ročník MDVV téma Planeta Země.

Nebývalou měrou se na celé Zemi zhoršují klimatické podmínky a tím i podmínky životní. Přelidnění, nadbytečně podporovaná výroba i neúměrně vysoká a zbytečná spotřeba a bezohledné zacházení s přírodou jsou jedny z příčin bolestných a často i tragických událostí a dějů, které v posledních letech na Zemi veškerý život provázejí. Většina lidí si toto uvědomuje, je schopna se nad tím vším zamyslet, uznat příčiny i následky těchto projevů, avšak pouze nepatrná část je ochotna pro zlepšení podmínek života něco učinit, např. omezit se ve své spotřebě, apod.

Zajímalo nás, jak děti po celém světě téma uchopí, jak výtvarně vyjádří své pocity, myšlenky, názory, ti starší i svoje postoje, k těmto jevům se vztahující.

Temata, jimiž se děti mohly inspirovat byla například „Naše modrá planeta“, „Jak vnímám planetu Zemi“, „Planeta, na níž žiji“, „Co a kdo ničí a poškozuje naši planetu“, „Živá a neživá příroda, která nás obklopuje – voda, vzduch, zvířata, rostliny, nerosty a jak o ně pečovat, starat se, ochraňovat“, „Jak přispívám k čistotě a pořádku na naší Zemi“.

Vyvrcholením mezinárodní výtvarné soutěže bývá, jako každoročně, výstava vítězných prací. Její slavnostní zahájení se uskutečnilo na Den dětí 1. června 2006 v Lidické galerii v Lidicích.

Expozice představuje společně dětské výtvarné práce z oboru malba, kresba, grafika, fotografie, keramika a kombinovaných technik. Na letošní výstavě, prezentované v prostorách Lidické galerie, je možno zhlédnout výtvarné práce dětí z 54 zemí včetně České republiky. Z došlého počtu téměř 8 300 exponátů jich bylo porotou pro výstavu vybráno přibližně 1 600 z toho více než 600 prací zahraničních. V letošním ročníku bylo uděleno celkem 143 medailí. Do zahraničí za mimořádně kvalitní výtvarné práce letos poputovalo 64 medailí. Nejvíce jich získaly výtvarné práce dětí ze Srí Lanky, Ukrajiny, Thajska, Indie, Lotyšska, Ruska, Iránu, Litvy a Kuby.

České školy letos získaly 58 medailí. Nejúspěšnějšími se staly děti z Mateřské školy Raspenava, žáci z Domu dětí a mládeže „Ulita“ z Prahy 3, ze ZUŠ Strakonice, ZUŠ Most, ZUŠ Plzeň, ZUŠ Olomouc a ZUŠ Český Krumlov.

Slovenské školy letos získaly 21 medailí. Nejúspěšnějšími se staly děti ze ZUŠ Dolný Kubín, ZUŠ Prešov, ZUŠ Martin, ZUŠ Trenčín, ZUŠ Banská Bystrica a ZUŠ Bratislava.

Stejně jako v předchozích ročnících působí příznivým dojmem u většiny exponátů jejich provedení, propracovanost. Velmi kladně lze rovněž ohodnotit v mnohých pracích patrnou osobitou invenčnost, tvůrčí vklad dítěte či dětského kolektivu.

Bohužel máme opět špatnou zkušenost s nedokonale popsanými pracemi, přestože je každým rokem ve výzvě na další ročník uváděna naše žádost o pečlivě provedené popisky s patřičnými údaji. Každý rok proto není možné mnoho prací ohodnotit, ačkoli jsou to mnohdy práce výtvarně zdařilé.

Většina českých i zahraničních škol je již mnohaletými a pravidelnými účastníky naší soutěže a výstavy. S potěšením můžeme říci, že další školy se jimi stávají.

Věříme, že návštěvníci strávili a ještě v dalších českých i zahraničních výstavních síních stráví prohlídkou výtvarných prací letošního ročníku poutavé a příjemné chvíle.

Iva Brothánková
vedoucí Lidické galerie
a kurátorka MDVV Lidice