V letošním roce si připomínáme 60 let od ukončení nejtragičtějšího válečného konfliktu v dějinách lidstva. V jeho průběhu došlo německými fašisty k úplné likvidaci české obce Lidice. Všichni lidičtí muži byli postříleni, ženy a děti odvlečeny do koncentračních táborů, kde mnohé z nich zahynuly Výstava i soutěž, jak již naznačuje její název, je každoročně pořádána k uctění památky těchto zavražděných lidických dětí. Mezi dětskými tvůrci a jejich učiteli je výstava dobře známa nejen u nás, ale v celém světě. Každoročně se jí svými pracemi účastní děti z několika desítek zemí všech světadílů.

Protože mír je hlavním předpokladem spokojeného a klidného života dětí, v němž mohou pociťovat jistotu, bezpečí, zázemí a je tedy jejich štěstím největším, byl nám v souvislosti s tímto doporučen organizací UNESCO pojem "štěstí" jako hlavní téma letošního ročníku naší soutěže a výstavy V dětských výtvarných pracích, které nám byly zaslány, se odrážejí témata k tomuto pojmu se vztahující: "Přeji štěstí nejen sobě, ale i druhým.", "Kdo a co je pro mne štěstím...", "Jak si představuji šťastný život.", "Kdy se cítím šťasten, šťastna.", "Štěstí je.".

Vyvrcholením mezinárodní výtvarné soutěže je, jako každoročně, výstava vítězných prací. Její slavnostní zahájení se uskutečnilo na začátku června 2005 v Lidické galerii v Lidicích. Expozice představilje zároveň dětské výtvarné práce z oboru malba, kresba, grafika, fotografie, keramika a kombinovaných technik. Na letošní výstavě prezentované v prostorách Lidické galerie je možno zhlédnout výtvarné práce dětí z 50 zemí včetně země naší. Z došlého počtu necelých 9 000 exponátů bylo porotou pro výstavu vybráno přibližně 1300 exponátů, z toho téměř 600 prací zahraničních. Do zahraničí za mimořádně kvalitní výtvarné práce letos poputuje celkem 53 medailí. Nejvíce jich získaly výtvarné práce dětí ze Slovenska, Ukrajiny, Kazachstánu, Srí Lanky a Lotyšska. České školy letos získaly 46 medailí. Nejúspěšnějšími se staly děti ze ZUŠ Most, ZUŠ Strakonice, ZUŠ Plzeň a ze ZUŠ Pelhřimov.

Stejně jako v předchozích ročnících působí příznivým dojmem u většiny exponátů jejich provedení i propracovanost. Velmi kladně lze rovněž ohodnotit v mnohých pracích patrnou osobitou invenčnost, tvůrčí vklad dítěte či dětského kolektivu.

Bohužel máme opět špatnou zkušenost s nedokonale popsanými pracemi, přestože je každým rokem ve výzvě na další ročník uváděna naše žádost o pečlivě provedené popisky s patřičnými údaji. Každý rok proto není možné mnoho prací ohodnotit, ačkoli jsou to mnohdy práce výtvarně zdařilé. Většina českých i zahraničních škol je již mnohaletými a pravidelnými účastníky naší soutěže a výstavy S potěšením můžeme říci, že další školy se jimi stávají.

Věříme, že návštěvníci strávili a ještě v dalších českých i zahraničních výstavních síních stráví prohlídkou výtvarných prací letošního ročníku poutavé a příjemné chvíle.

Iva Brothánková
vedoucí Lidické galerie
a kurátorka MDVV Lidice

32. ročník MDVV Lidice 2004 v Českém Krumlově
Od 19.7. do 11.9. 2005 se uskuteční v Českém Krumlově 32. ročník MDVV Lidice 2004, jehož tématem je hudba.