Dětská výtvarná výstava Lidice se koná pravidelně v naší republice již od konce 60. let 20. století a je dobře známa nejen mezi dětmi a učiteli u nás, ale doslova v celém světě, protože se jí každoročně účastní tisíce dětí ze všech kontinentů.

Do roku 1972 byla národní soutěží, potom změnila svůj statut a stala se výstavou mezinárodní. Je potěšitelné, že tato výstava je uváděna v renomovaném čtvrtletníku Child Art (The Magazine of the International Child Art Foundation), který vydává ICAF (Mezinárodní organizace dětského umění) se sídlem ve Washingtonu, jako jedna z nejvýznamnějších vedle výstav v Izraeli, Francii, Irsku, USA a dalších.

Na této, dnes již světově proslulé výstavě, návštěvníci každoročně obdivují kvalitní výtvarné práce dětí ze všech typů škol z více než 70 států světa, včetně tak exotických jako jsou Bangladéš, Filipíny, Keňa, Seychely, Zimbabwe atd. Děti zde prezentují své práce v libovolných výtvarných technikách, jako je malba, kresba, grafika, keramika, textil, řezby ze dřeva, kovové a papírové objekty, loutky, hračky i fotografie. Jediná omezení se týkají formátu prací (max. 60 x 50 cm) a jejich počtu - každá škola se může prezentovat maximálně 20 pracemi.

Výzva k účasti na výstavě je u nás rozšiřována prostřednictvím škol a v zahraničí je rozesílána českými zastupitelskými úřady. Na výstavu přichází každoročně 15 až 20 000 prací z domova i z ciziny a pro hlavní výstavu stávajícího ročníku je vybíráno přibližně 1 500 exponátů.

Do hlavních témat patří vše, co je dětem nejbližší, co obklopuje jejich svět, co je trápí, či naopak těší - jejich zájmy, sny, přání a prostředí, v němž žijí, škola, rodina, přátelé, hry.

Práce jsou odměňovány čestným diplomem a nejlepší získávají pamětní medaili a diplom "Lidická růže".

Po ukončení hlavní expozice se výstava pravidelně instaluje na řadě míst v tuzemsku i v zahraničí - především v našich Českých centrech. Zároveň nejúspěšnější práce dětí z České republiky jsou zasílány na zahraniční přehlídky společných výstav dětského výtvarného projevu po celém světě.

Naše výstava si získala za dobu svého trvání značný ohlas v zahraničí, o čemž svědčí široká účast dětí na ní. V České republice i v mnoha zemích je dnes již známým pojmem.

Vyhlašovatelem a pořadatelem výstavy je Památník Lidice za podpory Ministerstva kultury, Ministerstva zahraničních věcí, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, České komise pro UNESCO.

Rok 2003 je OSN mj. vyhlášen Mezinárodním rokem kulturního dědictví a tímto byla motivována i témata pro letošní ročník výstavy: "Stará města mé země", "Hrad u mého města či vesnice", "Kroje v mé zemi", "Lidové tance v mé zemi", "Obřady a zvyky v mé zemi" a další.

Výtvarné práce dětí zaslané do 31. ročníku uvítají znovu po devíti letech krásné, nově otevřené prostory Lidické galerie v Lidicích, kdy tvůrcem výtvarného řešení prostoru pro stálou expozici i expozice dočasné je známý výtvarník a spolupracovník Národní galerie Stanislav Kolíbal.

Slavnostního otevření Lidické galerie 14. června se zúčastní významní představitelé umělecké a politické veřejnosti, pamětníci tragických lidických událostí a mnoho dalších pozvaných hostů. Srdečně zveme i další přátele historie a výtvarného umění.

Památník Lidice
PhDr. Iva Brothánková, kurátorka
273 54 Lidice
Česká republika
Tel., fax.: +420 312 253 063
E-mail: lidice@quick.cz, http://www.lidice-memorial.cz